• Praha - Pod Harfou 3, otevřeno Po - Pá od 9 do 17 hod
  • +420 775 091 916
  • obchod@tasha.cz

Informační ustanovení společnosti Tasha Cosmetics CZ pro shromažďování, zpracovávání a ochranu osobních údajů ve smyslu platné legislativy ČR a GDPR.


Vážení zákazníci a obchodní partneři,
v daném dokumentu vás chceme informovat o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, které získáváme na základě naší obchodní činnosti, vzdělávacích aktivit, v rámci výstav, na kterých se aktivně účastníme, jakož i na základě poskytování poradenské a konzultační činnosti. Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a my vás ujišťujeme, že jsme odhodláni je v maximální míře chránit. Také se snažíme být ve vztahu k vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme.

V daném dokumentu jsou námi formulovány zásady o ochraně osobních údajů a to v souladu s novou legislativou Evropské unie GDPR - Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v planost dne 25. 05. 2018 bez ohledu na stávající zákon v ČR, Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů. (Účinnost současného zákona č. 101/2000 Sb. skončí dnem, kdy vstoupí v účinnost zákon nový. Bude to “Zákon o zpracování osobních údajů).

Pro upřesnění

V souladu s General Data Protection Regulation (GDPR) jde o vymezení nových pravidel pro všechny státy EU. Nová legislativa EU pojala harmonizaci pravidel ochrany osobních údajů pro všechny 28 států EU a EFTA zemí - Norsko, Island a Lichtenštejnsko.

Od 25. 05. 2018 představuje rovnováhu mezi legitimními zájmy správců a zpracovatelů dat a právem osob na soukromí. Stejně přináší rovnocennou vymahatelnost a stejné sankce pro všechny státy, konzistentní právní úpravu, účinnou spolupráci regulovaných orgánů.

Vymezení některých pojmů

"Zpracování osobních údajů" - to jsou vykonávány operace s osobními údaji a jen na ně se tato ochrana vztahuje. Tedy ne pro každé použití údajů nějakého člověka v jakékoliv situaci, jak se často mylně domnívají ti, kteří ochranu osobních údajů ztotožňují s ochranou osobnosti podle občanského zákoníku. Dalšími potřebnými pojmy jsou: "subjekt údajů", což je člověk, o jehož údaje se "správci" jedná. Správce je ten, kdo operace s osobními údaji provádí buď z vlastního rozhodnutí, nebo proto, že je to jeho zákonnou povinností. "Zpracovatel", což je ten, koho správce vykonáváním takové činnosti (t. j. zpracováváním osobních dat) pro něj pověří.

Kdo je správce osobních údajů v našem případě?

Je to TASHA Beauty Academy s.r.o.

Kdo je subjekt údajů v našem případě?

Každý náš zákazník nebo obchodní partner, který nakupuje osobně na naši provozovně (obchodě) v Praze nebo přes e-shop (www.tasha.cz).

Jaké potřebné údaje a za jakým účelem správce od subjektu údajů soustřeďuje?

Aby TASHA Beauty Academy s.r.o., jako obchodní firma, mohla své zboží nabízet a prodávat, potřebuje soustřeďovat a zpracovávat zákonné potřebné údaje na základě zákona č. 513 / 1991 Sb. Obchodní zákoník a o změně zákona, který upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy související s podnikáním. Tzn. údaje a všechna potřebná data pro účely nákupu a prodeje našeho zboží se řídí tímto právním titulem.

V souladu se zákonem jde o povinné data a osobní údaje mezi TASHA Beauty Academy s.r.o. (prodávající) a zákazníky (kupujícími). V našem případě: zákazníky jsou MO (FO -živnostníci) ale i VO (PO, jakož i FO). Nakupovat může i konečný spotřebitel.

V této souvislosti, kromě obchodního zákoníku se TASHA Beauty Academy s.r.o. řídí i právním titulem zákonem č. 40 / 1964 Občanský zákoník.

O jaké potřebné zákonné údaje jde?

Jsou to obecné povinné údaje, které nevyžadují souhlas zákazníka: obchodní jméno, adresa sídla, IČO, DIČ, kontaktní údaje. Souhlas není potřebný získávat ani k zaslání další nabídky našeho zboží nebo služeb nebo nabídky vzdělávacích aktivit, posílaných převážně na e-mail zákazníka, který si u nás něco koupil nebo objednal. Jakmile však odpoví, že o takové oznámení nestojí, je nutné zasílání nabídek na jeho adresu skončit.

Všechny správcem (TASHA Beauty Academy s.r.o.) shromážděné osobní údaje od zákazníků a obchodních partnerů, bez ohledu na jiné potřebné právní tituly, správce shromažďuje pro své účely a zpracovává je na základě zákona Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů jako i v souladu s novými pravidly GDPR.

TASHA Beauty Academy s.r.o. (jako správce) má pro zpracovávání osobních údajů vypracované směrnice, které zohledňují zásady zpracování osobních údajů a ochrany fyzických osob při jejich zpracovávání v souladu s GDPR.

Pro jaký účel zpracováváme vaše osobní údaje?

TASHA (správce = provozovatel) jako obchodní firma, shromažďuje a zpracovává í potřebné osobní údaje pro další účely:

Zákaznické služby a řízení vztahů se zákazníky

Co znamená tento účel?

Obrátíte-li se na naše provozovny s nějakou otázkou nebo stížností, můžeme vás požádat o identifikační údaje, které nám umožní reagovat na váš podnět. Tyto osobní údaje použijeme výhradně k tomuto účelu a ke zvýšení kvality našich zákaznických služeb.

Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?

Za účelem řádné odpovědi na vaši otázku nebo stížnost zaznamenáváme detaily o vaší otázce či stížnosti do naší zákaznické databáze. Můžeme vás rovněž požádat o vaše kontaktní údaje. Budete-li mít jakýkoliv dotaz nebo stížnost týkající se reklamaci (například ohledně vámi zakoupeného přístroje, nebo zboží vám nepřišlo dle vaši objednávky) můžeme vás požádat rovněž o poskytnutí dodatečných osobních údajů za účelem zjištění vaší.

Účast na akcích (slevy, poukázky apod.)

Co znamená tento účel?

TASHA pořádá reklamní akce pro všechny své zákazníky, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou stálým zákazníkem TASHA. V některých případech vás pro účely vaší účasti na těchto reklamních akcích můžeme požádat o poskytnutí dalších osobních údajů (prostřednictvím registračního formuláře, reklamy nebo webových stránek, výstavy).

Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?

Pokud se zúčastníte takových reklamních akcí (přiklad: zakoupíte poukázku pro svého blízkého, můžeme zpracovat osobní údaje, které jste nám poskytl/la (jeho jméno, kontakt:
e-mailová adresa nebo telefon, poštovní adresa), pro účel zaslání produktů či benefitů. V závislosti na konkrétní reklamní akci můžeme zpracovávat rovněž informace o vaší účasti, jako jsou dosažené bodové hodnoty, soutěžní odpovědi nebo úspory.

Zdokonalování výrobků a zboží odpovídajících trendům

Co znamená tento účel?

TASHA občas provádí prostřednictvím dotazníků průzkum spokojenosti zákazníků. Odpovědi, které poskytnete v rámci takového průzkumu, použijeme k hodnocení kvality a ke zlepšování našich služeb a zbožové nomenklatury zákazníkům.

Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?

Pokud se rozhodnete pro účast v našich průzkumech, můžeme zpracovat osobní údaje, které nám s vaším souhlasem poskytnete, jako je vaše jméno, e-mailová adresa a tel. číslo.

Obecné obchodní nabídky

Co znamená tento účel?

Jako zákazník společnosti TASHA nebo člen našeho TASHA Club-u můžete od TASHA dostávat obchodní nabídky a informace (Obecné obchodní nabídky).

TASHA by vás prostřednictvím Obecných obchodních nabídek ráda informovala o produktech, událostech a reklamních akcích TASHA, jakož i svých obchodních parterů, jež by vás podle jejího názoru mohly zajímat. Takové Obecné obchodní nabídky mohou zahrnovat:

  • Elektronické newslettery s nabídkami a obecnými informacemi;
  • Bonusové TASHA CLUB body pro nákup vybraného sortimentu;
  • Slevové kupóny na produkty TASHA.

Obecné obchodní nabídky můžete dostávat poštou, e-mailem, SMS, prostřednictvím webových stránek TASHA.

Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?

Aby byla TASHA schopna zasílat Vám Obecné obchodní nabídky, bude TASHA zpracovávat tyto vaše osobní údaje, které nám s vaším souhlasem poskytnete, jako je jméno, poštovní a e-mailová adresa a tel. číslo.

Ukončení zasílání Obecných obchodních nabídek

Ukončit zasílání Obecných obchodních nabídek ze strany TASHA můžete kdykoliv označením příslušného políčka v obdržené Obchodní nabídce a zasláním takto upravené Obecné obchodní nabídky zpět TASHA prostřednictvím e-mailu (obchod@tasha.cz) nebo poštou na adresu Tasha Cosmetics CZ s.r.o., Na Hrázi Praha 187/11, Praha 8, 180 00 nebo prostřednictvím Webových stránek.

Personalizované obchodní nabídky

Co znamená tento účel?

Jako zákazník společnosti TASHA nebo člen TASHA Club můžete od TASHA dostávat Personalizované obchodní nabídky, které budou přizpůsobeny na míru vašim osobním preferencím vyplývajícím z vaší nákupní historie, účasti na reklamních akcích, průzkumech, používání Webových stránek, aplikací a elektronických médií (Personalizovaná obchodní nabídka).

TASHA by vás prostřednictvím Personalizovaných obchodních nabídek ráda informovala o produktech, událostech a reklamních akcích TASHA a jejích obchodních parterů, jež by vás podle jejího názoru mohly zajímat. Takové Personalizované obchodní nabídky mohou zahrnovat:

Bonusové TASHA Club body pro nákup vybraného sortimentu;

  • Slevové kupóny na produkty TASHA.
  • Personalizované obchodní nabídky můžete dostávat poštou, e-mailem, SMS, prostřednictvím webových stránek TASHA.

Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?

Aby byla TASHA schopna zasílat vám Personalizované obchodní nabídky,  bude TASHA zpracovávat tyto vaše osobní údaje, které nám s vaším souhlasem poskytnete, jako je jméno, poštovní a e-mailová adresa a tel. číslo. TASHA rovněž potřebuje pro tento účel znát vaše preference, které budeme s vaším souhlasem zpracovávat. Za tímto účelem bude TASHA analyzovat:

  • Vaši nákupní historii

Ta zahrnuje data týkající se (a) údajů o zboží, které nakupujete, (b) celkové částky vašich nákupů, (c) specifikaci času a místa (prodejna, e-shop, výstava), kde nakupujete, (d) a způsob platby, kterou používáte.

Jak se rozhodujete využít  nasbírané body;

Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje?

V případě vaší žádosti o ukončení vašeho členství v TASHA CLUB  vaše osobní údaje týkající se vašeho členství v TASHA Club budeme uchovávat po dobu 3 let ode dne ukončení vašeho členství v TASHA. Osobní údaje, které zpracováváme v souvislosti s jinou vámi využívanou službou, budeme uchovávat také po dobu 3 let od vaší poslední interakce s námi. Osobní údaje, které se vztahují k finančním údajům (fakturace) budou uchovávány po dobu 10 let ode dne uskutečnění transakce. 

Po skončení shora uvedené doby uchovávání budou osobní údaje vymazány nebo anonymizovány.

Komu může TASHA, mimo naší společnosti, poskytovat vaši osobní údaje?

V Zásadách ochrany soukromí, neposkytneme žádné osobní údaje bez vašeho svolení, ledaže bychom k tomu byli ze zákona oprávněni nebo bychom byli povinni tak učinit, nebo pokud bychom byli přesvědčeni, že taková akce je nezbytná za účelem ochrany a/nebo obhajoby našich práv, majetku nebo bezpečnosti našich zaměstnanců a bezpečnosti našich uživatelů/zákazníků nebo jiných osob. Vaše osobní údaje budou poskytnuty dozorčím orgánům, finančním úřadům a vyšetřovacím orgánům pouze v případě, kdy je Shell povinna učinit tak ze zákona.

Kdy je potřebný souhlas?

Pro marketingové účely, aby TASHA Beauty Academy s.r.o. (správce) co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich vašim potřebám, pro tento účel zpracování správce získává váš jednoznačný souhlas.

Poskytování osobních údajů správci pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění a zákonné povinnosti správce, je od vás - zákazníků požadovaný souhlas k jejich zpracování. Neznamená to však, že by vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout svůj výrobek či službu na základě smlouvy.

Jaké jsou oprávněné zájmy správce?

Osobní údaje zpracovává TASHA Beauty Academy s.r.o. (správce) také pro ochranu svých oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění všech smluvních závazků správce, řádné plnění všech zákonných povinností správce, přímý marketing, ochrana správcova podnikání a majetku a v neposlední řadě i ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.

V zájmu zajištění nejvyšší ochrany vašeho soukromí, máte právo namítat, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody, nebo aby byly osobní údaje blokovány.

Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

Pro zajištění vaší spokojenosti z řádného plnění závazku k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb TASHA Beauty Academy s.r.o. (správce) a k dalším výše jmenovaným účelům zpracovává správce tyto kategorie osobních údajů:

a) základní identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, rodné číslo a identifikační číslo;

b) kontaktní údaje - telefonní číslo a e-mailová adresa;

c) informace o využívání produktů a služeb správce - jedná se o údaje o tom, jaké produkty jste u správce měli dohodnuté a jaké využíváte nyní, včetně nastavení produktů apod.;

d) informace ze vzájemné komunikace - informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů;

e) fakturační a transakční data - jde zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;

f) písemné informace - informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací, které využíváte;

Pokud jde o speciální kategorii osobních údajů (citlivých údajů), v případech, kdyTASHA Beauty Academy s.r.o. (správce) zveřejňuje na svých facebook stránkách tzv. biometrické údaje např. fotky tváří, které dovolují nebo potvrzují jedinečnou identifikaci, v takovém případě k jejich zpracovávání správce koná na základě výslovného souhlasu s dotyčnou osobou.

Zpracování osobních údajů.

Jakýkoli úkon nebo soubor operaci s osobními údaji, který TASHA Beauty Academy s.r.o. (správce) uskutečňuje pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů, uskutečňuje správce na základě vnitropodnikových směrnic: shromáždění, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledávání, náhled, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení - které jsou vytvořeny v souladu s platnou legislativou včetně GDPR.

Bezpečnost zpracování osobních údajů.

V případech, kdy TASHA Beauty Academy s.r.o. (správce) pověřuje pro určitou část zpracování osobních údajů jiného zpracovatele, než svého zaměstnance, pak tak činí na základě zpracovatelských smluv. Smlouva pro bezpečnost zpracování osobních údajů upravuje, že správce a zpracovatel jsou povinni zajistit: vhodná technická a organizační opatření; aby obě strany garantovaly úroveň zabezpečení odpovídajícímu danému riziku; a to s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení a povaze, rozsahu a účelem zpracování. Ukládaní osobních údajů činí TASHA Beauty Academy s.r.o. (správce) na základe Smlouvy o poskytování služeb tj. Služby související se správou Software, které poskytuje společnosti TASHA Beauty Academy s.r.o., na základe Smlouvy o poskytování služeb, certifikovaný partner STORMWARE: A. T. P. Technology, s.r.o. so sídlem Kubánské náměstí 11, 101 00 Praha 10, IČO: 24151076, zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Prahe, spisová značka C 183347, v zastoupení Robertem Apolínem, jednatelem společnosti (viď. Smlouva o poskytování služeb).

Porušení ochrany dat musí být oznámeno!

Nová legislativa zavedla požadavek na podání oznámení o porušení ochrany. V této souvislosti správce dbá o dodržení bezpečnosti zpracování a uchovávání osobních údajů ve smyslu platné legislativy ČR a GDPR.

Informační povinnost správce.

Pro získávání a shromažďování a zpracovávaní osobních údajů od potenciálních zájemců a zákazníků TASHA Beauty Academy s.r.o. (správce), zavazuje své zaměstnance, interními směrnicemi, dodržovat bezpečnost pro ochranu shromažďovaných osobních údajů.

Na své internetové stránce www.tasha.cz správce zveřejňuje své kontaktní údaje.

Můžete v nich najít i kontakty na odpovědné osoby za provozovnu i e-shop , jakož i zodpovědné osoby - manažerů pro vzdělávací a školicí aktivity a to s uvedením jejich jmen a příjmení, jakož i telefonických a e-mailových kontaktů.